Protest action against designation of Kirsan Ilyumzhinov as President of Kalmykii