Country Fact Sheet of the Austrian Country of Origin Information Department: Tajikistan

https://www.ecoi.net/en/file/local/1029119/1729_1409733764_taji-eff-cfs-2014-05.pdf