Constitution of the Republic of Macedonia, Amendments XX to XXX

https://www.ecoi.net/en/file/local/1019056/1504_1216977934_constitution-of-the-republic-of-macedonia-amendments-xx-to-xxx.pdf