Afghanistan: Situasjonen for afghanske kvinner etter Talibans maktovertakelse

https://www.ecoi.net/en/file/local/2075762/Landinfo-respons-Afghanistan-Situasjonen-for-afghanske-kvinner-etter-Talibans-maktovertakelse-22062022-1.pdf