Zimbabwe: Forhold for opposisjonelle, demonstranter og myndighetskritikere - etter juli 2018

https://www.ecoi.net/en/file/local/2060166/Zimbabwe-respons-Forhold-for-opposisjonelle-demonstranter-og-myndighetskritikere-etter-juli-2018-26082021.pdf