Brasil: Urfolk og personer som jobber for urfolks rettigheter

https://www.ecoi.net/en/file/local/2063483/Brasil-respons-Urfolk-og-personer-som-jobber-for-urfolks-rettigheter-11102021.pdf