Rwanda; Forhold for personer dømt for folkemordforbrytelser i utlandet

https://www.ecoi.net/en/file/local/2050256/Rwanda-temanotat-Forhold-for-personer-domt-for-folkemordforbrytelser-i-utlandet-19042020.pdf