Turkiet - Lägesbild och påverkan på särskilda grupper (version 3.0)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2031088/200608400.pdf