Zwracam się z prośbą o opracowanie nt. sytuacji osób powracających na Kubę. Czy grożą takim osobom jakiekolwiek sankcje ze strony władzy, w tym za fakt ubiegania się o ochronę międzynarodową (o ile władze są w stanie posiąść taką wiedzę)? [DPU-WIKP-424/7/2020]