Jak wygląda sytuacja osób, które prezentują liberalne poglądy polityczne oraz religijne (odmienne od oficjalnie obowiązujących) oraz manifestują je w mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter, blogi)? W jakim stopniu działalność taka może stanowić przedmiot zainteresowania władz Iranu, czy jest monitorowana w jakiś sposób? Czy znane są przypadki wyciągania konsekwencji/stosowania jakichkolwiek represji wobec osób za uzewnętrznianie swoich poglądów w Internecie (zakładając, że poglądy te są niezgodne/sprzecznie z polityką władz, obowiązującym ustrojem, zasadami etc.)? [DPU-WIKP-424/14/2020]